تلفن دفتر مرکزی : ۸۱۰۳۸-۰۲۱

نمابر : ۸۸۸۴۷۳۵۸-۰۲۱

تلفن : ۸۱۰۳۹۰۰۰-۰۲۱

ایمیل : info@moblesib.ir

آدرس: تهران، میدان ۷ تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، پلاک ۲۹